Inicjatywa

Cloud 

Construction

Contract

 

o co chodzi ?

Mimo postępu technologicznego branża budowlana zmaga się ze spadającą wydajnością pracy.  Dalsze rozwijanie narzędzi wspierających wykonawcę, projektanta i nadzór (BIM, drony, etc.) nie wpływają już na poprawę wydajności pracy i efektywność całego procesu inwestycyjnego. 

Wśród ekspertów, menedżerów budownictwa i rządowych strategów rośnie przekonanie, że bez zakwestionowania klasycznych mechanizmów realizacji inwestycji nie będzie możliwe wejście na ścieżkę wzrostu produktywności w tej branży. Wiele nadziei pokłada się w technologiach takich jak "smart kontrakty", czyli rozwiązania, które powstały na potrzeby transakcji kryptowalutami. 

Przeprowadzone badania potwierdziły, że mimo obiecujących perspektyw nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie ich do procesów biznesowych w budownictwie. 

Cloud Construction Contract (C3) jest próbą odpowiedzi na to wyzwanie, łączy w sobie praktycznie wszystkie nowoczesne technolgie i ma wyeliminować większość problemów w procesie realizacji inwestycji. Ambicją pomysłodawców jest stworzenie pół automatycznego, opartego na chmurze i technologii block chain wirtualnego inteligentnego kontraktu dla branży budownictwa.

Narzędzie dedykowane jest stronom kontraktu i zastępuje tradycyjny kontrakt. Proponowane rozwiązanie nie ma odpowiednika w istniejących narzędziach i rozwiązaniach IT dla budownictwa.

01

WIRTUALNY

02

BLOCK CHAIN

03

AUTOMATYCZNY

04

SPORY
ON-LINE

05

ROZSZERZONA
RZECZYWISTOŚĆ

06

AUTOMATYCZNE
PŁATNOŚCI

jak to ma działać

ELEKTRONICZNY /
WIRTUALNY KONTRAKT

Kontrakt zawierany jest i obowiązuje w wersji elektronicznej. Strony składają podpisy i oświadczenia woli elektronicznie. C3 jest jednocześnie kontraktem oraz zbiorem wszystkich dokumentów i zapisem zdarzeń kontraktowych oraz platformą dla innych narzędzi, które inkorporowane są w działanie systemu, jak np. interfejs rozstrzygania sporów kontraktowych w trybie ONLINE. C3 pełni również funkcję narzędzia do zarządzania dokumentacją kontraktową oraz wspiera funkcje i obowiązki osób umocowanych w kontrakcie. 

AUTOMATYCZNY

Kontrakt C3 zdejmuje ze stron konieczność potwierdzania oczywistych zdarzeń i konsekwencji zdarzeń kontraktowych. Postanowienia umowy, które nabierają mocy z chwilą powstania zdarzeń czasowych lub faktycznych okoliczności nie wymagają wymiany korespondencji. Pozwala to na wyeliminowanie manualnych czynności potwierdzających stan faktyczny oraz błędów ludzkich. W zależności od decyzji stron, automatyzacja może być ustanawiana dla wybranych procesów lub zdarzeń.

Kontrakt C3 zakłada również zastosowania mechanizmu automatyzacji łańcuchów płatności dla podwykonawców, dostawców i usługodawców włączonych w proces wykonania umowy. 

TECHNOLOGIE

Autorzy inicjatywy założyli stworzenie narzędzia, które łączyłoby dostępne najnowsze technologie IT oraz najlepsze praktyki w kontraktacji robót budowlanych. Architektura rozwiązania oparta jest na komplecie narzędzi i procedur działających jako rozproszona sieć (block -chain). Zawarcie kontraktu będzie oznaczało, że tworzona będzie dedykowana danemu kontraktowi sieć block chain. Wszelkie dane i informacje kontraktowe będą w tej sieci zapisywane w postaci bloków, których modyfikacja będzie niemożliwa. Kontrakt C3 będzie (tam gdzie to możliwe) zaciągał automatycznie dane, które mają znaczenie dla zapisów umowy z urządzeń podpiętych do systemu (stacje pogodowe) lub innych baz danych (np. ceny giełdowe stali, cementu, etc.). Kontrakt C3 będzie miał wbudowany moduł rozstrzygania sporów w tym zewnętrznymi narzędziami ODR (rozstrzyganie sporów online).

 

pomysłodawcy

Jesteśmy grupą entuzjastów, którzy postanowili wiedzę z różnych obszarów gospodarki przekuć w realny  projekt. Technologie, które chcemy połączyć w spójny system są dostępne już dziś. Kiedy zadziała wyobraźnia i zobaczysz, co można osiągnąć, taka wizja prześladuje i daje energię do działania.

linkedin-512.png

Rafał Bałdys Rembowski - analityk i ekspert polskiego rynku budowlanego. Współautor powołania Narodowego Forum Kontraktowego na wzór brytyjskiego JCT. Autor i współautor raportów, analiz, prognoz i opinii w zakresu budownictwa infrastrukturalnego, procesów zakupowych i warunków kontraktów. W latach 2013-2018 wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Entuzjasta nowoczesnych technologii informatycznych, z wykształcenia mgr inż elektroniki. 

linkedin-512.png

Marcin Orecki – doktor nauk prawnych, adwokat. Związany z budownictwem, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz kontraktami i sporami budowlanymi. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych i krajowych umów gospodarczych. Absolwent wydziałów prawa w Polsce i Szwajcarii, a także WIL Politechniki Warszawskiej. Autor publikacji z szeroko pojętego zakresu rozwiązywania sporów. Członek międzynarodowych organizacji zajmujących się międzynarodowym arbitrażem i polubownym rozwiązywaniem sporów. 

 
 

dołącz do 

inicjatywy

Zapraszamy do współpracy przy projekcie, który będzie wymagał dużej wiedzy i ogromnej wyobraźni. Jeżeli nie uda się szybko przekuć go w realny produkt już sam fakt uczestnictwa w  tak ambitnym przedsięwzięciu będzie dla nas wszystkich nagrodą.

Chętnych zapraszamy do kontaktu.